30 Αυγούστου, 2020

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Ερχονται όρια στις ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες


Πώς θα παρακολουθούνται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των κατόχων καρτών

Σε μείωση των ορίων στις ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, προκειμένου να πατάξει το ξέπλυμα χρήματος, στο οποίο είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες κάρτες.

Μάλιστα στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη.

Η μείωση των ορίων και των μέγιστων ποσών κάτω από τα οποία οι υπόχρεες οντότητες, τράπεζες και άλλοι επιτρέπεται να μην εφαρμόζουν ορισμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας προς τον πελάτη, τα οποία προβλέπονται από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

Μερικές από τις προβλέψεις είναι:

  • Το μέσο πληρωμής να μη διαθέτει δυνατότητα επαναφόρτισης
  • Να έχει ανώτατο μηνιαίο όριο πράξεων 150 ευρώ
  • Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην Ελλάδα
  • Το μέσο πληρωμής χρησιμοποιείται μόνο για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών
  • Το μέσο πληρωμής δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί με ανώνυμο ηλεκτρονικό χρήμα

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο εκδότης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί επαρκώς τις συναλλαγές ή την επιχειρηματική σχέση, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών.

φωτιστικά inde.gr