22 Μαΐου, 2020

Press Room

Γιατί χιλιάδες συνταξιούχοι είδαν «κουτσουρεμένες» τις συντάξεις Ιουνίου – Αναλυτικά παραδείγματα


Χιλιάδες συνταξιούχοι είδαν σήμερα μειωμένες τις συντάξεις τους λόγω της αύξησης παρακράτησης του φόρου από την αύξηση που θα δουν στην επικουρική τους σύνταξη στις 2 Ιουνίου.

Έτσι όσοι συνταξιούχοι είδαν μείωση στις σημερινές συντάξεις οφείλεται στην αύξηση που θα πάρουν στις επικουρικές συντάξεις και η παρακράτηση φόρου αυξάνεται και επιμερίζεται και στην κύρια σύνταξη. Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου 4670/2020 ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε στην άρση του αντισυνταγματικού πλαφόν των 1.300 Ευρώ για τις Επικουρικές Συντάξεις, το οποίο προέβλεπε ο νόμος 4387/16 της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2020 σε 236.274 συνταξιούχοι θα καταβληθεί η επικουρική σύνταξη αυξημένη κατά μέσο όρο κατά 75,47 Ευρώ (προ φόρου).

Με την καταβολή της αύξησης επηρεάζεται και το ποσό του μηνιαίως παρακρατούμενου φόρου που επιμερίζεται αναλογικά μεταξύ της κύριας και της επικουρικής σύνταξης. Για καλύτερη κατανόηση παρουσιάζονται τα ακόλουθα δυο πραγματικά παραδείγματα συνταξιούχων.

Α. Συνταξιούχος με καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό κύριας σύνταξης 1272 €:

• έλαβε το Μάιο επικουρική σύνταξη 105 Ευρώ και του παρακρατήθηκε φόρος 130 Ευρώ στην κύρια σύνταξη και 12 Ευρώ στην επικουρική.

• Από τις 2 Ιουνίου καταργείται το πλαφόν των 1.300 € και αυξάνεται το ποσό της επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο λογαριασμό του από 105 Ευρώ σε 192 Ευρώ (καθαρό όφελος 87 €). Αντίστοιχα τροποποιούνται τα ποσά των παρακρατούμενων φόρων από 130 σε 142 Ευρώ στην κύρια σύνταξη και από 12 Ευρώ 24 Ευρώ στην επικουρική.

Β. Συνταξιούχος με καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό κύριας σύνταξης 1328 €:

• έλαβε το Μάιο επικουρική σύνταξη 112 € και παρακρατήθηκε φόρος 144 € στην κύρια σύνταξη και 42 € στην επικουρική.

• Από τις 2 Ιουνίου καταργείται το πλαφόν και αυξάνεται και αυξάνεται το ποσό της επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο λογαριασμό του από 112 Ευρώ σε 202 Ευρώ (καθαρό όφελος 90 €). Αντίστοιχα τροποποιούνται τα ποσά των παρακρατούμενων φόρων από 144 σε 156 Ευρώ στην κύρια σύνταξη και από 14 Ευρώ 27 Ευρώ στην επικουρική.

Επιπλέον στην πληρωμή του Ιουνίου του 2020 εφαρμόστηκε για όσους συνταξιούχους βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 η προβλεπόμενη από το άρθρο 102 του Ν4387/2016 μηνιαία εισφορά 0,20 Ευρώ για την ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.

Η εν λόγω κράτηση δεν είχε υλοποιηθεί μέχρι και σήμερα λόγω αδυναμίας των πληροφοριακών συστημάτων με αποτέλεσμα να κρατηθούν αναδρομικά τα συγκεκριμένα ποσό από την ημερομηνία απονομής, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις το μέγιστο των 8,4 € για 42 μήνες.

πηγή: dikaiologitika.gr