12 Μαΐου, 2021

Press Room

Γ. Καραβασιλης: θα κάνουμε αίτημα για νέο πειραματικό Δημοτικό σχολείο στο Ν.Σερρων με την ονομασία Εμμανουήλ Παπάς.


Την δημιουργία νέων πειραματικών σχολείων φαίνεται πως προωθεί η κυβέρνηση με τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σερρών κύριο Για μη Καραβασίλη να αναφέρει πως το 2008 που ο ίδιος πάλι ζήτησε τη δημιουργία πειραματικού στις Σέρρες, η κατάσταση δεν ήταν τόσο εύκολη.

Στις Σέρρες η σκέψη είναι για δημιουργία πειραματικού Δημοτικού αλλά και νηπιαγωγείου.

Ο κύριος Καραβασίλης  είναι έτοιμος να δώσει αυτή τη μάχη για τη δημιουργία νέων πειραματικών σχολείων και αν αυτό επιτεύχθεί η ονομασία του θα είναι : πειραματικό σχολείο Εμμανουήλ Παπάς.