2 Νοεμβρίου, 2019

Press Room

Εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε διαδραστικό πάτωμα στο Ειδικό Σχολείο Σερρών


Εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο διαδραστικό πάτωμα, λαμβάνει χώρα σε μια από τις αίθουσες αισθητηριακής ολοκλήρωσης, του Ειδικού Σχολείου Σερρών.

Εκεί που τα χρώματα, οι εικόνες και οι εναλλαγές ενισχύουν το συντονισμό, τον έλεγχο και την οργάνωση του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς τη μεγάλη σημασία και τα οφέλη του συγκεκριμένου εξατομικευμένου προγράμματος.