2 Φεβρουαρίου, 2021

Press Room

Εβρος: Αυξάνεται επικίνδυνα η στάθμη των υδάτων στις περιοχές Ερυθροποτάμου και Μικρού Δερείου


Αυξάνεται επικίνδυνα η στάθμη του νερού στην περιοχή του Ερυθροποτάμου και του Μικρού Δερείου στον Εβρο.

Ετσι, η αντιπεριφέρεια Έβρου ενημερώνει τους δήμους Σουφλίου και Διδυμοτείχου, τις διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, καθώς και την XVI Μ/Κ ΜΠ/3Ο ΕΓ-50 ΜΗΧ.ΤΑΞ/3Ο ΕΓ να προβούν άμεσα στις ακόλουθες ενέργειες:

Οι δήμαρχοι θα μεριμνήσουν άμεσα για την ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών τους να μην πλησιάζουν τον Ερυθροπόταμο, το ρέμα του Μικρού Δερείου και τα αναχώματα αυτών, καθώς χαρακτηρίζονται επικίνδυνες περιοχές, και να απομακρύνουν έγκαιρα από αυτές μηχανήματα και εργαλεία. Επίσης και εάν απαιτηθεί, να συνεργάζονται με τη διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, για άμεση επέμβαση-παρέμβαση με μέσα και προσωπικό.

Οι διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας θα ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους που διατηρούν εκτροφές πλησίον του Ερυθροποτάμου και του ρέματος του Μικρού Δερείου για την επικείμενη αύξηση των υδάτων, ώστε να επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις εκτροφές τους και να είναι σε επαφή με τις εν λόγω διευθύνσεις για πιθανή εκκένωση των κτηνοτροφικών μονάδων. Τέλος, θα ενημερώσουν τον ΤΟΕΒ για τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους.

Η διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου θα διαθέσει προσωπικό και μέσα για την έγκαιρη επίβλεψη/επιτήρηση των αναχωμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων και να ενημερώσει τους ΓΟΕΒ για τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους (αρδευτικά αντλιοστάσια, αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λπ.).

Η διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της ΠΑΜΘ διά του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Έβρου θα παρακολουθεί το θέμα και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερώνει με σχετικό έγγραφο.

Τέλος, η XVI Μ/Κ ΜΠ-50 ΜΗΧ.ΤΑΞ ΠΕΖ θα θέσει σε εφαρμογή τα σχέδια για τη διαχείριση αύξησης υδάτων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του.

Στο μεταξύ, σε σχετική ανακοίνωσή του, ο Δήμος Διδυμοτείχου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «μεγάλος όγκος υδάτων κατευθύνεται από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα προς την κοιλάδα του Ερυθροποτάμου, ενώ στο Μικρό Δέρειο το νερό πέρασε πάνω από τη γέφυρα» και ενημερώνει πως για κάθε περίπτωση άμεσης ανάγκης, οι κάτοικοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 6944069513 ή 6976699401.