15 Απριλίου, 2021

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: Περιορισμένο το ενδιαφέρον, οι «κόφτες» που αποκλείουν τους δικαιούχους


Ανεμικό είναι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τον 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Ενδεικτικό της περιορισμένης συμμετοχής από τις επιχειρήσεις είναι ότι οι αιτήσεις για τον προηγούμενο κύκλο ξεπέρασαν τις 722.000 χιλιάδες, παρά το γεγονός ότι το κονδύλι ήταν χαμηλό και η ενίσχυση ξεκινούσε από μόλις 500 ευρώ.

Αντίθετα σε αυτό το κύκλο, με την πλατφόρμα να έχει ανοίξει από τις 2 Απριλίου, οι αιτήσεις μόλις που αγγίζουν τις 230.000, με το περιθώριο υποβολής αιτήσεων να κλείνει σε 5 ημέρες, στις 19 Απριλίου.

Η περιορισμένη συμμετοχή δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση από την στιγμή που η Επιστρεπτέα 7 υπόσχεται διπλάσια κονδύλια (1 δισ. αντί 525 εκατ. και από τουλάχιστον 1.000 ευρώ αντί 500 ευρώ) εν συγκρίσει με την Επιστρεπτέα 6.

Με δεδομένο ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την άλλη Δευτέρα, ο αριθμός των αιτήσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αγγίξει την τεράστια συμμετοχή που είχαν οι προηγούμενοι κύκλοι, ακόμα και αν η καταβολή των ποσών αναμένεται να γίνει την Μεγάλη εβδομάδα ή αμέσως μετά το Πάσχα.

Η περιορισμένη συμμετοχή αποδεικνύει ότι πλέον οι ανάγκες της αγοράς έχουν αλλάξει και οι επιχειρήσεις προσβλέπουν στην επαναλειτουργίας τους και όχι σε επιδόματα και δάνεια. Η αλλαγή στάσης από τις επιχειρήσεις μπορεί να σημαίνει και αλλαγή στάσης από την πλευρά της κυβέρνησης σχετικά με το σχεδιασμό για την Επιστρεπτέα 8.

Στο περιορισμένο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων καταλυτικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι όλα δείχνουν πως φαίνεται να μην αλλάζει τελικά ο όρος για μη αύξηση του τζίρου το 2020, έναντι το 2019. Ο συγκεκριμένος «κόφτης» έχει αποτελέσει παγίδα για χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες αν και δεν λειτουργούν έως και 6 μήνες βρίσκονται εκτός τελικής επιλογής. Και αυτό γιατί μπορεί να παρουσίασαν σχετική αύξηση τζίρου, χωρίς όμως να παρουσίασαν και αύξηση κερδών.

Η διαδικασία υποβολής συνεχίζεται και σύμφωνα με την απόφαση δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν:

– Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου» (ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών» (ΚΑΔ 96.04.10.04).

– Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Αντίθετα, εξαιρούνται οι ακόλουθες:

– Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Μαρτίου 2021,

– Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου του 2020 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή,

– Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,

– Επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων,

– Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” τα κατωτέρω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο 2021 έως και Μάρτιο 2021:

– Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.

– Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν: α) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, β) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019, γ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019. Τ

ο σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Επιπροσθέτως, προσυμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Content retrieved from: https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/338451/epistreptea-prokatavoli-7-periorismeno-to-endiaferon-oi-koftes-pou-apokleioun-tous-dikaioyxous.

φωτιστικά inde.gr