, ,

2 Ιουνίου, 2021

Press Room

Επίδομα 534 ευρώ: Πότε πληρώνονται οι αναστολές Μαΐου


Ώρα πληρωμής για ακόμα έναν μήνα στους εργαζόμενους που ήταν σε αναστολή εργασίας τον μήνα Μάιο. Το επίδομα 534 ευρώ μπαίνει το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, επομένως αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς στις 10 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι για τον μήνα Μάιο, το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ήταν διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, οι οποίες μπορούν να αφορούν είτε όλο τον μήνα Μάιο είτε μέρος αυτού, για τις ακόλουθες περιπτώσεις επιχειρήσεων:

Για όσες επιχειρήσεις έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 εφόσον:

έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020,

παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, εξαιτίας του ότι έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4 Μαρτίου 2021 και
πραγματοποίησαν προσλήψεις προσωπικού μέσα στο 2020.