27 Απριλίου, 2021

Press Room

Ένωση εστιατόρων Σερρών: ενημέρωση για τη χορήγηση πεζοδρομίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αναφέρουμε ότι για τη χορήγηση της άδειας πεζοδρομίου για το οικονομικό έτος 2021, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσετε για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν – έναντι του καταστήματός σας για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου μπορείτε να απευθυνθείτε στους οικείους Δήμους σας, και συγκεκριμένα στις διευθύνσεις Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας και στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

Επισημαίνεται ότι η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου χορηγείται μόνο μετά από την κατάθεση του 30% του αναλογούντος τέλους, το υπόλοιπο του οποίου θα εξοφληθεί σε μηνιαίες δόσεις και θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία έκδοσής της, έως και τις 31/12/2021.