27 Απριλίου, 2021

Press Room

Εκτελούνται εργασίες εκβάθυνσης και ενίσχυσης των αναχωμάτων του χειμάρρου Κρουσοβίτη


Συνεχίζονται οι εργασίες εκβάθυνσης και ενίσχυσης των αναχωμάτων του Κρουσοβίτη, που εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση παροχετευτικότητας χειμάρρου Κρουσοβίτη», συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, έως σήμερα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο τμήμα από τον αναβαθμό κατάντη της σιδηροδρομικής γέφυρας έως τον αναβαθμό κατάντη της νέας γέφυρας του κάθετου οδικού άξονα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ, μήκους περίπου 800μ.

Η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία υπεγράφη μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του εκπροσώπου της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας στις 7-12-2020, με διάρκεια 18 μήνες.

Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης των φερτών υλικών και την εκβάθυνση του υδατορέματος Κρουσοβίτη όπου παρουσιάζεται έντονος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Επίσης, οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση των κατεστραμμένων αναχωμάτων από παράνομες αμμοληψίες ή έντονη διάβρωση, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη απώλεια υλικού και κίνδυνο κατάρρευσης τους σε μεγάλες πλημμυρικές παροχές.

Το πρώτο τμήμα επέμβασης είναι η εκβάθυνση του υδατορέμματος Κρουσοβίτη από την παλιά γέφυρα στην πόλη Σιδηροκάστρου μέχρι τον αναβαθμό κατάντη της σιδηροδρομικής γέφυρας μήκους περίπου 2.100μ.