6 Νοεμβρίου, 2020

Press Room

Έκτακτα μέτρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών.


Με απόφασή του ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ορίζει τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών της ΠΚΜ που αφορούν στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων και την προάσπιση της υγείας των εργαζομένων και πολιτών ως εξής:

1.Εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ηλεκτρονικό τρόπο και με φυσική παρουσία των πολιτών αποκλειστικά μόνο κατόπιν ραντεβού.

2.Προσδιορισμό του αριθμού επισκεπτών που εισέρχονται στους χώρους των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε αριθμό ανάλογο του χώρου εργασίας.

3.Έλεγχος και καταγραφή των προσερχόμενων εργαζομένων και πολιτών σε όλα τα κτίρια της Περιφέρειας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και θερμομέτρηση από συσκευές θερμοκρασίας του σώματος από απόσταση.

4.Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως αυτή επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία, για εργαζόμενους και πολίτες.

5.Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις των υπαλλήλων καθώς και των πολιτών και των εργαζομένων σε κάθε χώρο γραφείου.

6.Παράταση όλων των προθεσμιών, που έχουν οριστεί αποκλειστικά από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έως 31-12-2020.

7.Συνέχιση χρήσης τηλεφωνικού αριθμού για κάθε Γενική Διεύθυνση και σε κάθε μία από τις επτά Περιφερειακές Ενότητες, για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών για τον τρόπο και τις διαδικασίες εξυπηρέτησης, προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις.

8.Πλήρη αποδοχή της υποβολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποδοχής από πλευράς υπηρεσιών, όλων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για τα οποία απαιτείται η κατάθεσή τους από τους πολίτες, προκειμένου να μη χρειάζεται να προσέρχονται στις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

9.Ενημέρωση για τις δυνατότητες εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης και επικοινωνίας των πολιτών με όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με ανάρτηση στην κεντρική ιστοσελίδα όλων των ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών στοιχείων καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

10.Αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της τηλεργασίας για τους εργαζόμενους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με απόφαση των προϊσταμένων των υπηρεσιών.

11.Παράταση της αναστολής των δια ζώσης συνεδριάσεων όλων των Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας, δηλαδή του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών, της Μητροπολιτικής, Οικονομικής Επιτροπής και οποιασδήποτε άλλης επιτροπής, τα οποία θα συνεδριάζουν διαπεριφοράς ή με τηλεδιάσκεψη.

12.Απομάκρυνση των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες από τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού και εφαρμογή κάθε μέτρου προάσπισης της υγείας όλων των εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου όπως αυτά περιγράφονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

13.Συνέχιση της διανομής μέσων ατομικής υγιεινής και προστασίας στους εργαζομένους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

14.Απολύμανση των χώρων εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπό τον συντονισμό της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, όπου και όποτε παραστεί ανάγκη.

15.Εντατικοποίηση των ελέγχων αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με κατάρτιση συνολικού σχεδίου υπό την επίβλεψη των συναρμόδιων προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων που ασκούν ελεγκτικό έργο, για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό (τήρηση αποστάσεων, χρήση ατομικών μέσων προστασίας) σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας.

16.Παράταση της αναστολής όλων των παραχωρήσεων των χώρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις

17.Συνεχής λειτουργία σε 24ωρη βάση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, υπό το συντονισμό της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία συμμετέχει ο Εκτελεστικός Γραμματέας και οι έξι Γενικοί Διευθυντές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Η απόφαση εκδίδεται και ισχύει βάσει της διαμορφωθείσας μέχρι στιγμής κατάστασης και των επιδημιολογικών δεδομένων και υπόκειται σε διαρκή επικαιροποίηση.