12 Ιανουαρίου, 2021

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων σύνταξης – Στο μικροσκόπιο 170.000 κύριες, 120.000 επικουρικές και 12.000 εφάπαξ,


Υπό το βλέμμα των Θεσμών, που ξεκίνησαν το 9ο «ξεσκόνισμα» της ελληνικής οικονομίας, κηρύχθηκε γενική επιστράτευση στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων σύνταξης.

Οι τελευταίοι υπολογισμοί δείχνουν ότι περίπου 170 χιλιάδες κύριες συντάξεις, άλλες 120 χιλιάδες επικουρικές και 11 με 12 χιλιάδες εφάπαξ, βρίσκονται σε αναμονή και η δέσμευση των ελληνικών Αρχών απέναντι στους Ευρωπαίους είναι ότι το τοπίο θα έχει «καθαρίσει» πριν από το τέλος του χρόνου.

Η ενόχληση των Θεσμών, όπως αυτή αποτυπώθηκε σε δηλώσεις και σε προηγούμενη Έκθεση Αξιολόγησης, δεν αφήνει περιθώρια νέων καθυστερήσεων και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο σήμανε συναγερμός στο υπουργείο Εργασίας.

Με ειδική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, ξεκίνησε η συγκρότηση και λειτουργία: α) Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας Διοίκησης για το συντονισμό και την υποστήριξη των Κλιμακίων-Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας β) Κλιμακίων-Ομάδων και Υποομάδων Εργασίας Απονομής και Εκκαθάρισης Συντάξεων, Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης.

Ποιοι και ως πότε μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα κλιμάκια

Τα Κλιμάκια-Ομάδες και Υποομάδες Εργασίας στελεχώνονται από τους υπαλλήλους που εργάζονται στα αρμόδια τμήματα του e-ΕΦΚΑ κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής, υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν και επιτελούν αποκλειστικά τα εξής αντικείμενα: απονομή παροχών (κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ, εξωιδρυματικού επιδόματος, λοιπών παροχών), ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης, έλεγχος καταβολής εισφορών, αναγνώριση και διαπίστωση χρόνων ασφάλισης, εκκαθάρισης συντάξεων.

Ενδεικτικό της κατάστασης συναγερμού είναι ότι η δήλωση συμμετοχής σε αυτά τα κλιμάκια, θα πρέπει να γίνει ως την Παρασκευή, ενώ η πρώτη έκθεση προόδου θα αφορά στη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο. Ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη μιας δομής έξι κλιμακίων:

Α) Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου

Β) Κλιμάκιο Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων-Ομάδων Απονομής Συντάξεων

Γ) Κλιμάκιο Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων-Ομάδων Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης

Δ) Κλιμάκιο Υποστήριξης της Σύστασης και Λειτουργίας των Κλιμακίων – Ομάδων Εργασίας

Ε) Περιφερειακά Κλιμάκια Συντονισμού

ΣΤ) Κλιμάκια-Ομάδες-Εργασίας σε κάθε οργανική μονάδα του e-ΕΦΚΑ

Στοχοθεσία

Οι ομάδες αυτές έχουν συγκεκριμένους στόχους, βάσει των οποίων θα αξιολογούνται. Συγκεκριμένα:

Α. Κλιμάκια Προετοιμασίας / Ωρίμανσης Φακέλου

Β. Κλιμάκια -Ομάδες Εργασίας Απονομής Συντάξεων

Ειδικά για τους προϊστάμενους τμημάτων/ελεγκτές του κλιμακίου-ομάδας η απόδοση του ελέγχου ορίζεται ίση με το τριπλάσιο της απόδοσης υπαλλήλου του αντίστοιχου τέως Φορέα. Ως ήταν αναμενόμενο, τον υψηλότερο δείκτη δυσκολίας έχει η εκκαθάριση των φακέλων διαδοχικής ασφάλισης, όπως προκύπτει από τους συντελεστές βαρύτητας ανά υπόθεση:

Ειδικά όσον αφορά στα Κλιμάκια Εκκαθάρισης Συντάξεων,η ατομική μηνιαία απόδοση θα αφορά στην καταχώρηση στοιχείων παλαιών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Η μηνιαία απόδοση του Εκκαθαριστή προσδιορίζεται στην ολοκλήρωση της καταχώρησης 80 παλαιών αιτήσεων στο πλαίσιο του κλιμακίου με ελάχιστη απόδοση τις 40. Η απόδοση εκτός κλιμακίου ορίζεται ως η εκκαθάριση των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης οι οποίες εκδίδονται συνολικά κάθε μήνα από τις περιφερειακές υπηρεσίες απονομής συντάξεων, τόσο κατά τη διάρκεια του τακτικού υπηρεσιακού ωραρίου και της υπερωριακής απασχόλησης, όσο και στο πλαίσιο της απόδοσης του κλιμακίου απονομής συντάξεων.

Η μηνιαία αμοιβή για την επίτευξη του 100% του στόχου των κλιμακίων Προετοιμασίας/Ωρίμανσης Φακέλου και των κλιμακίων Απονομής προσδιορίζεται στα 480 Ευρώ.

φωτιστικά inde.gr