20 Οκτωβρίου, 2020

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Δώρο Πάσχα: Ανοιξε η ΕΡΓΑΝΗ για τις υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών – Μέχρι 31/10 η προθεσμία


Σε λειτουργία βρίσκεται πλέον η πλατφόρμα στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τις υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν το Δώρο Πάσχα.

Η διαδικασία αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις και τις ορθές επαναλήψεις (διορθώσεις) για το Δώρο Πάσχα, με την προθεσμία να λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, επιχειρήσεις και εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων-Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μέχρι την ίδια ημερομηνία, είναι δυνατή και η επανυποβολή του εν λόγω εντύπου ως ορθή επανάληψη, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη που έγιναν κατά την αρχική δήλωση αυτού. Μεταξύ των λαθών συγκαταλέγονται τα εσφαλμένα ποσά ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις ημέρες αναστολής και τις μικτές αποδοχές ή η υποβολή λάθος ΙΒΑΝ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, προτού υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων-Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για τις επιχειρήσεις/εργοδότες οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές του Δώρου Πάσχα», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση τους και, επιλέγοντας το κουμπί «Επισκόπηση» να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού από τις πληρωμές.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το σφάλμα που αναγράφεται είναι «μη αποδεκτό ποσό πληρωμής» για τους εργαζόμενους των οποίων τα ΑΦΜ εμφανίζονται, πρέπει να συμπληρωθούν ποσά που να πληρούν τα κριτήρια υπολογισμού της επιδότησης για το Δώρο Πάσχα.

Εάν κατά την υποβολή του εντύπου δεν έχουν συμπληρωθεί τα σωστά ποσά, εμφανίζεται μήνυμα με τις ημέρες αναστολής μέχρι τις 30.04.2020 και τις μικτές αποδοχές που προκύπτουν από τα υποβληθέντα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ έντυπα και, βάσει των οποίων, πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί.

φωτιστικά inde.gr