18 Οκτωβρίου, 2019

Press Room

Δωρεάν η διέλευση όλων των διοδίων στην Εγνατία οδό για τους ανέργους!


Ελεύθερη θα είναι πλέον η διέλευση των ανέργων οδηγών από όλα ανεξαιρέτως τα διόδια στην Εγνατία Οδό, με απλή επίδειξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Η απόφαση για τα διόδια στην Εγνατία Οδό

Με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, διορθώθηκε η λανθασμένη ερμηνεία σχετικής διάταξης του 2017 του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών από την πλευρά της Εγνατία Οδός Α.Ε. και πλέον οι άνεργοι θα διέρχονται με απλή επίδειξη της κάρτας ανεργίας.

Η ανεξάρτητη Αρχή, στην οποία είχαν προσφύγει άνεργοι πολίτες, διαπίστωσε ότι η εταιρεία απαιτούσε από τους δικαιούχους την υποβολή σχετικής αίτησης σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτή αφορούσε µόνο σε δικαιούχους οι οποίοι είχαν την κύρια κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση εντός των ορίων συγκεκριμένων απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών.

Ο Συνήγορος ζήτησε αρχικά από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» να προβεί στην ορθή ερμηνεία της σχετικής διάταξης. Η εταιρία δεν ανταποκρίθηκε και ο Συνήγορος επανήλθε επισημαίνοντας ότι η Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είχε εκδώσει γνωμοδότηση για το εξεταζόμενο θέμα, ταυτόσημή µε τις απόψεις της Ανεξάρτητης Αρχής.

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» προέβη στην ορθή ερμηνεία της σχετικής διάταξης και πλέον επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση από όλα τα διόδια στην Εγνατία Οδό των οχημάτων ιδιοκτησίας ανέργων µε την επίδειξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ.