, ,

12 Μαΐου, 2021

Press Room

Δημόσιο: Τι αλλάζει από τις 14 Μαΐου στην τηλεργασία – Ποιοι επιστρέφουν στα γραφεία


Νέες αλλαγές στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και των ΟΤΑ προβλέπονται από την Παρασκευή 14 Μαΐου και στο πλαίσιο της χαλάρωσης των μέτρων του lockdown που έχει επιλέξει η κυβέρνηση.

Μέχρι και την Παρασκευή όλοι οι φορείς του δημοσίου και των ΟΤΑ θα πρέπει να προσδιορίσουν τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού ανά Τμήμα ή Διεύθυνσης / Γενικής Διεύθυνσης ή στο σύνολο του Φορέα, που θα πρέπει να προσέρχεται για αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας.
Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο προβλέπεται ότι:

Θα μειωθεί κατά 10 % σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο ισχύος των μέτρων, το προσωπικό εκείνο που θα παρέχει υποχρεωτικώς τηλεργασία, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων.

-Θα επανέλθουν υποχρεωτικά στην υπηρεσία οι υπάλληλοι εκείνοι που παρείχαν αυτοπρόσωπη εργασία εκ περιτροπής, τα καθήκοντα των οποίων δεν δύνανται να ασκηθούν εξ αποστάσεως.

-Θα κατανεμηθεί το προσωπικό που προσέρχεται για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας στα τρία υποχρεωτικά ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης που ισχύουν κατά την τρέχουσα πανδημική περίοδο.

-Θα υπάρξει υποχρεωτική προστασία των Υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

-Θα ληφθεί μέριμνα για την εξυπηρέτηση του κοινού, το οποίο εξακολουθεί να εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

-Θα ληφθεί μέριμνα για την τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων και ειδικότερα χρήση μάσκας, απολυμάνσεις, τήρηση πρωτοκόλλου ΕΟΔΥ σε περίπτωση κρούσματος κλπ. »

Τι προβλέπεται για τα self tests

Όσον αφορά τα αυτοδιαγνωστικά τεστ στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι  μέχρι τις 16/5/2021, οι υπόχρεοι εργαζόμενοι με φυσική παρουσία δύνανται να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο και να δηλώνουν το σχετικό αποτέλεσμα οποτεδήποτε εντός της περιόδου 10-16/5/2021, εφόσον καθίσταται αντικειμενικά αδύνατο να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και να υποβληθεί το σχετικό αποτέλεσμα προ της 1ης εργάσιμης ημέρας εκάστου Υπαλλήλου.

Για την μεταβατική αυτή χρονική περίοδο δεν υφίστανται οι προβλεπόμενες συνέπειες τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για το αρμόδιο όργανο ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες και θα έχει δηλωθεί το σχετικό αποτέλεσμα των τεστ.