, , ,

21 Σεπτεμβρίου, 2021

Press Room

Δήμος Βισαλτίας: Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο


Συνέρχεται στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020),των  υπ΄αριθ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55400 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4206/τ.Β΄/12.09.2021) και της 60ης εγκυκλίου με υπ΄αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69.180/οικ.17530/13.09.2021 , η οποία θα πραγματοποιηθεί :

1) στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου  δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου  10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55400 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4206 /τ.Β΄/12.09.2021) και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς.

2) και με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), για όσους από τη λίστα αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, την Τετάρτη  22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:00, για  συζήτηση και λήψη απόφασης σε 21 θέματα  ημερήσιας διάταξης.