,

30 Μαΐου, 2020

Press Room

Δήμος Σιντικής: Πρόσληψη Ψυχολόγου


Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγων στο Κέντρο Κοινότητας Σιντικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τη λήξη του προγράμματος

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ για συγχρηματοδοτούμενες δράσεις (Δομές παροχής βασικών αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές αστέγων) με σήμανση 02-12-2019 πατήστε εδώ

Για το έντυπο της αίτησης ΣΟΧ5 πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας (για όποιον τη χρειάζεται) πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο e-mail: [email protected] ή στο misthodosia@sidiki.gr    

 Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 30/05/2020 και λήγει στις  09/06/2020.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212