, , ,

26 Μαΐου, 2021

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Δήμος Σιντικής: Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου


Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιντικής ενέκρινε τους ορους της διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού μεγάρου στο Σιδηρόκαστρο, προϋπολογισμού 1.323.387 ευρώ. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 12 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020 με ποσοστό συγχρηματοδότησης από το Ε.Τ.Π.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Το κτίριο του Δημαρχείου ξεκίνησε να κατασκευάζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και από τότε δεν έχει υποστεί καμία συντήρηση – ανακαίνιση.

φωτιστικά inde.gr