12 Ιανουαρίου, 2022

Press Room

Δήμος Σιντικής: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου 


Το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής με την ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής εξέλεξε το καινούριο του Προεδρείο, αλλά και τα μέλη που θα απαρτίζουν την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.  

 

Όσον αφορά το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγησαν: 

1.Πρόεδρος: Μαυροφρύδης Κυριάκος 

2.Αντιπρόεδρος: Σπανίδης Ευθύμιος 

3.Γραμματέας: Κοσμίδης Παναγιώτης