14 Ιουνίου, 2020

Press Room

Δήμος Σερρών: Αλλαγή ημερομηνιών για προσφορές σε διαγωνισμούς – Λόγω διακοπής του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ


Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει ότι λόγω διακοπής του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα από 12/6 έως και 22/6, οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών είναι:

Τίτλος έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-21

 Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.00πμ

Νέα καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης  προσφορών: 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.00πμ

 

Τίτλος έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

 Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00πμ

Νέα καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης  προσφορών: 06 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00πμ