6 Νοεμβρίου, 2019

Press Room

Δήμος Νέας Ζίχνης Σερρών: Εφαρμογή των νομοθετικά προβλεπόμενων υποχρεώσεων ιδιοκτητών ζώων


Στα πλαίσια ενημέρωσης των δημοτών μας που είναι ιδιοκτήτες, κάτοχοι, συνοδοί ή φύλακες ζώων συντροφιάς, σας καλούμε να αναλάβετε τις υποχρεώσεις σας ως τέτοιοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 5 του ν. 4039/2012 ορίζεται ρητά ότι « Μη άγρια ζώα που συντηρούνται από τον άνθρωπο για λόγους φιλοζωίας ή συντροφιάς, χαρακτηρίζονται δεσποζόμενα ζώα και ο ιδιοκτήτης, κάτοχος, συνοδός ή φύλακας τους οφείλει να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και να τηρεί τους κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας» .

Σας καλούμε επίσης μεταξύ των άλλων υποχρεώσεων σας, να μεριμνήσετε για τη στείρωσή των ζώων σας, εφόσον δεν επιθυμείτε τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορείτε να τα διαθέσετε σε νέους ιδιοκτήτες και να προσκομίσετε ή να αποστείλετε ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον Δήμο μας αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου σας.

Είναι σημαντικό επίσης να σας αναφέρουμε ότι οι κάτοχοι –ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς ευθύνονται και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκαλείτε από τα ζώα τους.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, σας ζητούμε άμεσα να μεριμνήσετε για την τήρηση των υποχρεώσεων σας, διαφορετικά θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι η υπηρεσία μας θα προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες επιβολής κυρώσεων.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Νταράκης Κωνσταντίνος