31 Δεκεμβρίου, 2020

Press Room

Δήμος Εμμ. Παππά: Πρόσληψη προσωπικού


Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών, που προκήρυξε ο Δήμος Εμμ. Παππά.

Πρόκειται για την πρόσληψη δύο ατόμων, εργατών/τριών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων, για την κάλυψη πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.