, ,

6 Ιουλίου, 2021

Press Room

Δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις και αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων


Δεύτερη ευκαιρία για να υποβάλουν αρχικές δηλώσεις Covid για τα μειωμένα ενοίκια του Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 αλλά και να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για το συγκεκριμένο διάστημα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων έως τις 20 Ιουλίου.

Η ΑΑΔΕ άνοιξε χθες την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις διορθώσεις και συνιστά στους ιδιοκτήτες ακινήτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς σε περίπτωση υποβολής ανακριβών δηλώσεων θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή κυρώσεων. Η επεξεργασία και η καταβολή των αποζημιώσεων για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 20 Ιουλίου, θα διενεργηθεί μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Ήδη οι φορολογούμενοι ενημερώνονται με μηνύματα για τα λάθη που έχουν εντοπιστεί από την ΑΑΔΕ στις δηλώσεις Covid τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος των αποζημιώσεων.

Κουρεμένα ενοίκια: Μέχρι τις 20 Ιουλίου θα μπορούν να υποβληθούν:

  • Αρχικές δηλώσεις Covid για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021.
  • Τροποποιητικές δηλώσεις Covid για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021.
  • Αρχικών δηλώσεων δηλώσεων για υπεκμισθώσεις ενός ακινήτου.
  • Τροποποιητικών δηλώσεων για υπεκμισθώσεις με πολλά ακίνητα για το 2020 και το 2021
  • Αρχικών δηλώσεων COVID από εκμισθωτές σε αλυσίδες υπεκμισθώσεων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση COVID για το 2020.

Σημειώνεται ότι για τα «κουρεμένα» ενοίκια Μάϊου οι δηλώσεις Covid θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 15 Ιουλίου ανεξάρτητα εάν έχει καταβληθεί ή όχι αποζημίωση.

Σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να μπορέσουν να λάβουν την αποζημίωση για τα «κουρεμένα» ενοίκια θα πρέπει:

  • Να δηλώσουν τον λογαριασμό ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myTAXISnet, ώστε να καταστεί εφικτή η καταβολή των αποζημιώσεων σε αυτούς.
  • Να υποβάλουν δηλώσεις COVID για τους μήνες που έχουν λάβει προκαταβολή αποζημίωσης, γιατί αλλιώς χάνουν το δικαίωμα αποζημίωσης και θα πρέπει γι’ αυτούς να κινηθεί η σχετική διαδικασία αναζήτησης των ποσών που έλαβαν.

Έντυπο Ε9

Στο μεταξύ πιο εύκολη γίνεται η συμπλήρωση του εντύπου Ε2 της φορολογικής δήλωσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι το 2020 εισέπραξαν υποχρεωτικά «κουρεμένα» ενοίκια.

Η ΑΑΔΕ με νέα εγκύκλιό της διευκρινίζει ότι ειδικά για το έτος 2020, δύναται να συμπληρώνεται μόνο το συνολικό ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος από την εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιοχρησιμοποίηση της ακίνητης περιουσίας ανά ακίνητο και ανά μισθωτή/χρήστη, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση στη στήλη (11) του μηνιαίου μισθώματος/υπομίσθώματος ή τεκμαρτού ποσού που αντιστοιχεί στην ιδιοχρησιμοποίηση ή την δωρεάν παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας.

Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις που αποκτάται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης της «Αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακίνητης περιουσίας» (έντυπο Ε2). Επίσης για όσες δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων.