27 Απριλίου, 2021

Press Room

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων : «Ψεκασμοί για την αντιμετώπιση του ευρύτομου της αμυγδαλιάς»


H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοτγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, ανακοινώνει προς τους αμυγδαλοπαραγωγούς της ΠΕ Σερρών ότι ξεκίνησε η πτήση του ευρύτομου της αμυγδαλιάς. Η έξοδος του εντόμου και η δραστηριότητά του διαρκεί περίπου 20-25 ημέρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Το ευρύτομο θεωρείται από τους σπουδαιότερους εχθρούς της αμυγδαλιάς και η μή έγκαιρη αντιμετώπισή του μπορεί να επιφέρει μεγάλη οικονομική ζημιά στους αμυγδαλοπαραγωγούς. Παρόλο που ένα σημαντικό κομμάτι της παραγωγής έχει υποστεί ζημιά από τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα, συνιστάται όπου υπάρχει παραγωγή, να ξεκινήσουν ου ψεκασμοί άμεσα με ένα εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται κατά τις θερμές ώρες της ημέρας οπότε παρατηρούνται μεγαλύτεροι πληθυσμοί ενήλικων εντόμων και να επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κάθε σκευάσματος,  μέχρι το στάδιο της σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου. Οι παραγωγοί δεν πρέπει να ψεκάζουν τις ημέρες με συννεφιά γιατί δεν υπάρχει σημαντική δραστηριότητα του εντόμου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ποικιλία Texas που θεωρείται ότι είναι ευαίσθητη στην προσβολή από το συγκεκριμένο έντομο και μπορεί να προκαλέσει πρόωση καρπόπτωση.

Η εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από τους κατόχους πιστοποιητικού γνώσης της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων τηρώντας πιστά τις οδηγίες χρήσης σύμφωνα με την ετικέτα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών στο τηλ. 2321355224 (κ. Μυλωνόπουλος).