15 Ιανουαρίου, 2021

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Δ. Σερρών: Προστασία των πολιτών από το ψύχος


Στα πλαίσια της προστασίας των πολιτών από χαμηλές θερμοκρασίες-ψύχος, ο Δήμος Σερρών θα φιλοξενεί τους πολίτες στους εξής θερμαινόμενους χώρους: Α’ ΚΑΠΗ στην ΚΕΔΗΣ καθώς και στα Δημοτικά και Κοινοτικά Καταστήματα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων αντίστοιχα.

φωτιστικά inde.gr