13 Δεκεμβρίου, 2019

Βαΐα Βαΐδου

Δ.Σερρών: Δωρεάν θα «τρέχει» μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020 το πρόγραμμα της givmed


Εντελώς δωρεάν για το Δήμο Σερρών θα «τρέχει» μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020 το πρόγραμμα της givmed.

Σε δηλώσεις της αναφορικά με τη συγκεκριμένη δράση, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Υγείας και Πολιτισμού, κα Σωτηρία Πάνου-Αναστασιάδου, δήλωσε τα εξής:

«Μετά από προσπάθεια, πετύχαμε να συνάψουμε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Share medicine Life και να εξασφαλίσουμε εντελώς δωρεάν για το Δήμο Σερρών μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 το πρόγραμμα της givmed, προκειμένου να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τη δράση του Κοινωνικού Φαρμακείου στην υλοποίηση της πολιτικής μας για την υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

Ειδικότερα, μας παρέχεται εντελώς δωρεάν και το λογισμικό και η χρήση του και η τεχνική υποστήριξη.

Ορισμένα από τα οφέλη, είναι η υποστήριξη στην κάλυψη αναγκών σε φάρμακα, η αξιοποίηση περισσευούμενων φαρμάκων, η δημιουργία και η διαχείριση ηλεκτρονικής αποθήκης φαρμακείου, βελτιώνοντας το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ευχαριστώ τον κύριο Ρόντση, όλο το Δ.Σ. του φαρμακείου, καθώς και τον κύριο Παπαναστασόπουλο για την άριστη συνεργασία!».