Δ.Σ. Σιντικής: Όχι στην εγκατάσταση παράνομων μεταναστών στην επικράτεια του Δ.Σιντικής