27 Απριλίου, 2021

Press Room

Ασφαλές οδικό δίκτυο για τους πολίτες της Π.Ε. Σερρών με εργασίες ασφαλτοστρώσεων και καθαρισμού των ερεισμάτων


Ολοκληρώνονται οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων και διαγραμμίσεων στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Κρηνίδα – Όρια Νομού Καβάλας», συνολικού μήκους 12 χιλιομέτρων.

Στο οδικό αυτό τμήμα, πραγματοποιήθηκε επίσης καθαρισμός των ερεισμάτων από την βλάστηση, για την βελτίωση της ορατότητας των πινακίδων σήμανσης και κατ΄ επέκταση την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Το εν λόγω έργο πλέον έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% περίπου και υπολείπονται εργασίες εξοπλισμού ασφάλειας (στηθαία – πινακίδες).

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του έργου είναι οι εξής:

Επισκευή συντήρηση τμημάτων του οδοστρώματος που παρουσιάζουν τοπικές φθορές, η επούλωση λάκκων, παραμορφώσεων, ρηγματώσεων & καθιζήσεων.

Αποκατάσταση ερεισμάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών και τάφρων, όπου κρίνεται απαραίτητο

Καθαρισμός των ερεισμάτων, των οχετών και των τάφρων (κοπή αυτοφυών δέντρων, χόρτων κ.λπ.).

Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας.

Οριζόντια (διαγράμμιση) και κατακόρυφη (πινακίδες επί στύλων) σήμανση της οδού.