20 Ιουλίου, 2020

Press Room

ΑΣΕΠ: Οι τελικοί πίνακες για την 4ΕΑ/2019 μετά την κλήρωση των ισαβαθμούντων


Νέους αναμορφωμένους τελικούς πίνακες μετά από την κλήρωση για την προκήρυξη 4ΕΑ/2019 εξέδωσε το ΑΣΕΠ

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν από το ΑΣΕΠ οι αναμορφωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης κατηγορίας ΤΕ κλάδων ΤΕ01.13, ΤΕ01.30 & ΤΕ 16 της Προκήρυξης 4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/21-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 22/4-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), όπως αυτοί προέκυψαν από τη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση της 15ης Ιουλίου 2020 που διεξήχθη στο ΑΣΕΠ για τους ισοβαθμήσαντες υποψηφίους των εν λόγω κλάδων.

Οι αναμορφωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των κλάδων ΤΕ01.13, ΤΕ01.30 και ΤΕ 16 απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης κλάδων ΤΕ01.13, ΤΕ01.30 και ΤΕ 16