Νοέμβριος 20, 2019

Μαρία Νάβαλη

Αποκλειστικές πληροφορίες για την νέα διοίκηση του νοσοκομείου Σερρών


Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, νέος διοικητής του Νοσοκομείου Σερρών θα είναι ο κ. Ν. Φαρμάκης.

Σύμφωνα πάντα με τι ίδιες πληροφορίες υποδιοικητής θα είναι ο κ. Κυριάκος Ασικολου