4 Οκτωβρίου, 2019

Press Room

Αναγνώριση πτυχίων από κολέγια, οι διευκρινίσεις από το υπουργείο Παιδείας


Ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κρατών-μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών θα εισαχθούν προσεχώς προς συζήτηση στη Βουλή.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ το υπουργείο Παιδείας με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επαναφέρεται η δυνατότητα αναγνώρισης της εν λόγω επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών.

Αναλυτικά, η σχετική ενημέρωση του υπουργείου αναφέρει: «Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στη Βουλή προσεχώς, επαναφέρεται η δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κρατών-μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών.

Περαιτέρω, διατηρείται η δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 38/10 και ισχύει.

Επίσης, διευκολύνεται διαδικαστικά η διεκπεραίωση των σχετικών αιτήσεων. Σημειωτέον ότι οι μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις που διαπιστώνονται από τη σημερινή λειτουργία του ΣΑΕΠ, θέτουν ζητήματα συμβατότητας του ελληνικού δικαίου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τα κράτη-μέλη από το ενωσιακό δίκαιο».