4 Αυγούστου, 2020

Press Room

Αλλαγές στις Πανελλαδικές: Και από δεύτερο πεδίο η εισαγωγή στις σχολές Πυροσβεστικής και Λιμενικού


Αλλαγές στους τρόπους πρόσβασης σε ορισμένες σχολές, με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η πρόσβαση με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, θα πραγματοποιείται και από το Επιστημονικό Πεδίο «Επιστημών Υγείας και Ζωής» (πέρα από το Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών).

Επιπλέον, η πρόσβαση στο Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος θα πραγματοποιείται και από το Επιστημονικό Πεδίο «Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών».