9 Ιουλίου, 2020

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Ακυρώνονται το ένα μετά το άλλο τα πανηγύρια


Η ακύρωση των πανηγυριών λόγω κορονοϊου είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα για τους επαγγελματίες του κλάδου οι οποίοι ζητούν από τους δήμους να λάβουν αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων για την ακύρωση των πανηγυριών, ώστε και αυτοί με την σειρά τους, να μπορούν να διεκδικήσουν τα 534 ευρώ ως αποζημίωση από την Πολιτεία.

φωτιστικά inde.gr