5 Ιουνίου, 2020

Press Room

38 Πράσινα σημεία σε όλη την Κεντρική Μακεδονία


Στη δημιουργία 38 Πράσινων Σημείων στους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, με τη χρηματοδότησή τους μέσω ευρωπαϊκών πόρων, προχωρά η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας.

Τα “Πράσινα Σημεία” είναι βασικός πυλώνας της νέας πολιτικής για τα απορρίμματα, σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και είναι η βάση για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.

Τα “Πράσινα Σημεία” θα συμβάλλουν στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και στην προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστική συλλογή και ανακύκλωσή τους, συμπεριλαμβανομένης και της κομποστοποίησης.