Πρόεδρος ΔΗΠΕΘΕ Ο Γιάννης Γάτσιος με Αντιπρόεδρο τον κύριο Μπαμπαϊτη