ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ
12:00 Επαναλήψεις
13:00 Όλο Υγεία
13:45 Ανοιχτή Γραμμή
14:15 Ειδήσεις
14:45 Ανοιχτή Γραμμή
16:00 Πες το στην Κυρία Στέλλα
17:45 Νερό Πηγή Ζωής
18:15 Ρήξη και Κόντρα
19:15 Καιρός για αγρότες
19:25 Σσς… μας Βλέπουνε
20:40 Ειδήσεις
22:00 Στο Στόχαστρο
23:00 Στο Στόχαστρο
00:00+ Επαναλήψεις

 

ΤΡΙΤΗ
12:00 Επαναλήψεις
13:00 Όλο Υγεία
13:45 Ανοιχτή Γραμμή
14:15 Ειδήσεις
14:45 Ανοιχτή Γραμμή
16:00 Πες το στην Κυρία Στέλλα
17:45 Νερό Πηγή Ζωής
18:15 Ρήξη και Κόντρα
19:15 Καιρός για αγρότες
19:25 Σσς… μας Βλέπουνε
20:40 Ειδήσεις
22:00 Τοπικός Αγώνας
23:00 Τοπικός Αγώνας
00:00+ Τοπικός Αγώνας

 

ΤΕΤΑΡΤΗ
12:00 Επαναλήψεις
13:00 Όλο Υγεία
13:45 Ανοιχτή Γραμμή
14:15 Ειδήσεις
14:45 Ανοιχτή Γραμμή
16:00 Πες το στην Κυρία Στέλλα
17:45 Νερό Πηγή Ζωής
18:15 Ρήξη και Κόντρα
19:15 Καιρός για αγρότες
19:25 With Love Apostolia
20:40 Ειδήσεις
22:00 Μάν(ν)α ΓΗ
23:00 Διαδρομές
00:00+ Επαναλήψεις

 

ΠΕΜΠΤΗ
12:00 Επαναλήψεις
13:00 Όλο Υγεία
13:45 Ανοιχτή Γραμμή
14:15 Ειδήσεις
14:45 Ανοιχτή Γραμμή
16:00 Πες το στην Κυρία Στέλλα
17:45 Νερό Πηγή Ζωής
18:15 Ρήξη και Κόντρα
19:15 Καιρός για αγρότες
19:25 Σσς… μας Βλέπουνε
20:40 Ειδήσεις
22:00 Στα 11 μέτρα
23:00 Στα 11 μέτρα
00:00+ Στα 11 μέτρα

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12:00 Επαναλήψεις
13:00 Όλο Υγεία
13:45 Ανοιχτή Γραμμή
14:15 Ειδήσεις
14:45 Ανοιχτή Γραμμή
16:00 Πες το στην Κυρία Στέλλα
17:45 Νερό Πηγή Ζωής
18:15 Ρήξη και Κόντρα
19:15 Καιρός για αγρότες
19:25 Σσς… μας Βλέπουνε
20:40 Ειδήσεις
22:00 Στο Στόχαστρο
23:00 Στο Στόχαστρο
00:00+ Επαναλήψεις

 

ΣΑΒΒΑΤΟ
12:00 Επαναλήψεις
13:00 Χρώματα Ελλάδος
14:15 Ειδήσεις
15:00 Διαδρομές
17:00 With Love Apostolia
17:45 Νερό Πηγή Ζωής
18:15 Ρήξη και Κόντρα
19:15 Καιρός για αγρότες
19:25 Travel Guide
20:40 Ειδήσεις
22:00 Travel Guide
23:00 Πολιτιστική Εκδήλωση
00:00+ Πολιτιστική Εκδήλωση

 

ΚΥΡΙΑΚΗ
12:00 Επαναλήψεις
13:00 Ημέρα Κυρίου
13:45 Επαναλήψεις
14:15 Ειδήσεις
15:00 Το χωριό μας
17:00 With Love Apostolia
17:45 Νερό Πηγή Ζωής
18:15 Ρήξη και Κόντρα
19:15 Καιρός για αγρότες
19:25 Μάν(ν)α ΓΗ
20:40 Ειδήσεις
22:00 Στα 11 μέτρα
23:00 Στα 11 μέτρα
00:00+ Στα 11 μέτρα