Καταρχάς, προκειμένου να κατανοήσουμε τη διαδικασία μέσω της οποίας γίνεται κάποιος Άγιος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, δια της ανακηρύξεως ή πιο σωστά δια της αναγνωρίσεως των αγίων, δεν αγιοποιεί, αλλά αναγνωρίζει την αγιότητα που υπάρχει και μαρτυρείται από την εν γένει Εκκλησία.

Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, δεν έχουμε από την αρχαία Εκκλησία, επίσημες και γραπτές πράξεις μέσω των οποίων ανακηρύσσεται κάποιος Άγιος, καθώς σε καμία περίπτωση δε χρειαζόταν επίσημη πράξη για την αγιοποίηση…

Διαβάστε αναλυτικά στο dogma.gr