Με νέα προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού σε 29 περιοχές της χώρας δημοσιοποίησε ο ΟΑΕΔ.

Με το νέο διαγωνισμό ζητούνται πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και οποιουδήποτε τύπου Λυκείου προκειμένου να εργαστούν στα ΙΕΚ του Οργανισμού.

Η προθεσμία υποβολης ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου.

Η αποστολή του φακέλου δικαιολογητικών γίνεται έως την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (oaed.gr), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://a2.oaed.gr/pegasus με την ένδειξη ¨Είσοδος Εκπαιδευτικού¨, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τα ΙΕΚ μίας μόνο Περιφερειακή Ενότητας.

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ