Από τις 01/07/2019 έως τις 02/07/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.218.095,36 €.

Από το παραπάνω ποσό το 1.198.402,31 ευρώ διατέθηκε για ενισχύσεις de minimis κυρίως στα αχλάδια Κρυστάλλια, σε 1.812 παραγωγούς.

Επίσης, πληρώθηκαν δράσεις και μέτρα όπως βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία, δασώσεις, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού, νέοι αγρότες κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.