Σε μία παραγωγή του «ΔΙΚΤΥΟ Τηλεόραση», ο δημοσιογράφος Μπούμπας Κων/νος, φιλοξενείται σε διαφορετικά μέρη της περιφέρειας μας αλλά και άλλων προορισμών, αναδεικνύοντας τις ομορφιές που θα μπορούσε να δει ο επισκέπτης.

Παρουσιάζει ιστορικά στοιχεία της κάθε περιοχής, τα όμορφα τοπία της, τα αξιοθέατα, τον πολιτισμό προβάλλοντας παράλληλα τα τοπικά προϊόντα και τις τοπικές επιχειρήσεις.