Μέσω επιστολής ζητούν τις παραιτήσεις όσων διορίστηκαν με δική τους απόφαση οι υπουργοί υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο Παύλος Πολάκης. Στην κατηγορία των προς παραίτηση, ανήκουν οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας, Διοικητές-Υποδιοικητές των ΥΠΕ, Πρόεδροι και μέλη ΔΣ εποπτευόμενων φορέων ή Οργανισμών, μέλη ΔΣ νοσοκομείων.

Αντίθετα σύμφωνα με τους κ.κ. Πολάκη και Ξανθό δεν θα πρέπει να παραιτηθούν όσοι επελέγησαν από διαδικασία ανοιχτής προκήρυξης ή συγκριτικής αξιολόγησης «όπως για παράδειγμα ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ , οι Διοικητές-Αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων.

Στο νοσοκομείο των Σερρών αυτοί που κλήθηκαν να υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους είναι τα τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία διορίστηκαν από την κυβέρνηση.

Τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Παρασκευής κανένας δεν είχε υποβάλλει παραίτηση.