Χθες Πέμπτη αναδείχθηκε ανάδοχος, για το έργο του εκσυγχρονισμού του Αυτοκινητοδρομίου, προϋπολογισμού 450.000€, ο κ. Καϊσίδης Νικόλαος, καταθέτοντας έκπτωση 15%. Η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Σερρών.
Στόχος της δημοτικής αρχής με το έργο αυτό, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης, είναι το Αυτοκινητοδρόμιο να γίνει πιο ανταγωνιστικό, πιο ελκυστικό και πιο ασφαλές.