Σε κάθε εκλογική διαδικασία τις εφορευτικές επιτροπές τις ψάχνουμε με το… κιάλι! Παρότι η άσκηση των καθηκόντων του μέλους της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωτική, ελάχιστα παρουσιάζονται, οπότε οι εκλογές διεξάγονται μόνο με τους αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής.

Συνήθως, εκείνη την ημέρα όσοι έχουν κληθεί ή εργάζονται ή είναι… άρρωστοι, με «χαρτί» γιατρού. Όσοι, τουλάχιστον, ενδιαφέρονται να… δικαιολογηθούν. Οι υπόλοιποι, απλά «εξαφανίζονται».

Η κουβέντα, πάντως, που γίνεται τελευταία, για πρόβλεψη εκλογικής αποζημίωσης και στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι στη σωστή κατεύθυνση, αν θέλουμε στις εκλογές να υπάρχουν μέλη εφορευτικών επιτροπών.

Και είμαι σίγουρη πως αν εγκριθεί η αποζημίωση, τότε όχι μόνο τα μέλη θα παρίστανται, αλλά και πριν γίνει η διαδικασία διορισμού οι ενδιαφερόμενοι θα βάζουν και… «μέσον» για να επιλεγούν.