ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
12:00 Επαναλήψεις Επαναλήψεις Επαναλήψεις With Love Apostolia Επαναλήψεις 12:00 Επαναλήψεις Επαναλήψεις
13:00 Όλο Υγεία Όλο Υγεία Όλο Υγεία Όλο Υγεία Όλο Υγεία 13:00 Χρώματα Ελλάδος Ημέρα Κυρίου
13:45 Ανοιχτή Γραμμή Ανοιχτή Γραμμή Ανοιχτή Γραμμή Ανοιχτή Γραμμή Ανοιχτή Γραμμή Χρώματα Ελλάδος Επαναλήψεις
14:15 Ειδήσεις Ειδήσεις Ειδήσεις Ειδήσεις Ειδήσεις 14:15 Ειδήσεις Ειδήσεις
14:45 Ανοιχτή Γραμμή Ανοιχτή Γραμμή Ανοιχτή Γραμμή Ανοιχτή Γραμμή Ανοιχτή Γραμμή 15:00 Διαδρομές Το χωριό μας
16:00 Πες το στην Κυρία Στέλλα Πες το στην Κυρία Στέλλα Πες το στην Κυρία Στέλλα Πες το στην Κυρία Στέλλα Πες το στην Κυρία Στέλλα 17:00 With Love Apostolia With Love Apostolia
17:45 Νερό Πηγή Ζωής Νερό Πηγή Ζωής Νερό Πηγή Ζωής Νερό Πηγή Ζωής Νερό Πηγή Ζωής 17:45 Νερό Πηγή Ζωής Νερό Πηγή Ζωής
18:15 Ρήξη και Κόντρα Ρήξη και Κόντρα Ρήξη και Κόντρα Ρήξη και Κόντρα Ρήξη και Κόντρα 18:15 Ρήξη και Κόντρα Ρήξη και Κόντρα
19:15 Καιρός για αγρότες Καιρός για αγρότες Καιρός για αγρότες Καιρός για αγρότες Καιρός για αγρότες 19:15 Καιρός για αγρότες Καιρός για αγρότες
19:25 Σσς… μας Βλέπουνε Σσς… μας Βλέπουνε With Love Apostolia Σσς… μας Βλέπουνε Σσς… μας Βλέπουνε 19:15 Travel Guide Μάν(ν)α ΓΗ
20:40 Ειδήσεις Ειδήσεις Ειδήσεις Ειδήσεις Ειδήσεις 20:40 Ειδήσεις Ειδήσεις
22:00 Στο Στόχαστρο Τοπικός Αγώνας Μάν(ν)α ΓΗ Στα 11 μέτρα Στο Στόχαστρο 22:00 Travel Guide Στα 11 μέτρα
23:00 Στο Στόχαστρο Τοπικός Αγώνας Διαδρομές Στα 11 μέτρα Στο Στόχαστρο 23:00+ Πολιτιστική Εκδήλωση Στα 11 μέτρα
00:00+ Επαναλήψεις Τοπικός Αγώνας Επαναλήψεις Στα 11 μέτρα Επαναλήψεις Πολιτιστική Εκδήλωση Στα 11 μέτρα